PROJEKTY

                                  

                                               

PROJEKTY

2009

 • projekt budowlany przebudowy lokali biurowych w budynku biurowym w Gdańsku przy ul. Piastowskiej na biura regionu i oddział banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • projekt budowlany przebudowy trzech lokali usługowych w budynku usługowo-biurowym w Gdyni przy ul. 10-tego Lutego na oddział banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • projekt budowlany przebudowy i aranżacji pomieszczeń Strefy Friedrich Wilhelm Raiffeisen w budynku biurowym Vigo w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego.  
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego w budynku usługowo-mieszkalnym w Gdańsku-Wrzeszczu przy Al. Grunwaldzkiej na oddział banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • projekt budowlany dostosowania gotowych kontenerów biurowych na budynki biurowo-socjalne w Gdańsku przy ul. Budowlanych.
 • projekt budowlany przebudowy części budynku mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej w Gdańsku – Wrzeszczu.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny, jednorodzinny w Gościcinie gm. Wejherowo
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usług. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej na oddział banku.
 • projekt budowlany zamienny do projektu adaptacji i rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Chylońskiej w Gdyni.
 • projekt budowlany termomodernizacji budynku przychodni zdrowia i przebudowy jego pierwszego piętra w Wejherowie przy ul. Bukowej.
 • projekt budowlany zamienny wymiany dźwigu platformowego zewnętrznego i nowych otworów okiennych w budynku przychodni zdrowia w Wejherowie przy ul. Bukowej.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-usługowym w Redzie przy ul. Obwodowej na gabinety lekarskie.
 • projekt budowlany przebudowy łazienek na I-szym piętrze i pomieszczenia gospodarczego na II-gim piętrze w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie przy ul. Obrońców Helu.
 • projekt budowlany powiększenie mieszkania o przebudowywaną powierzchnię strychową w budynku mieszkalnym przy ul. Sobótki w Gdańsku Wrzeszczu.
 • projekt budowlany budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Słowackiego
 • projekt budowlany hotelu „Spójnia” w Gdańsku przy ul. Słowackiego.
 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy hali sportowej „Spójnia” w Gdańsku przy ul. Słowackiego.
 • projekt budowlany kolorystyki elewacji budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Redzie przy ul. Gdańskiej.
 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy części Szkoły Podstawowej nr 5 –łącznik w Wejherowie przy ul. Gdańskiej.
 • inwentaryzacja stanu istniejącego oddziału banku Raiffeisen Bank Polska S.A. w Toruniu.
 • projekt budowlany przebudowy dwóch lokali handlowych w budynku usługowo-mieszkalnym w Toruniu przy ul. Jęczmiennej na oddział banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • projekt budowlany zamienny rozbudowy garażu przy ul. Leszka Białego w Gdańsku

 

2010

 

 • projekt budowlany rozbudowy mieszkania o przebudowywaną powierzchnię strychową w budynku mieszkalnym w Bąkowie przy ul. Kasztanowej.
 • projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych w kondygnacji piwnicznej w hotelu Amber przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy budynku usługowego na mieszkalno-usługowy w Orlu przy ul. Szkolnej gm. Wejherowo
 • inwentaryzacja powierzchni mieszkań w budynku wielorodzinnym w Gdańsku Oruni przy ul. Podmiejskiej.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na salon kosmetyczny i dobudowa schodów zewnętrznych w budynku wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Podmiejskiej.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Podbielańskiej.
 • projekt budowlany zamienny budynku usługowo-mieszkalnego – zakładu fryzjerskiego w Cieplewie gm. Pruszcz Gdański
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pizzerię w budynku mieszkalno-usługowym na działce przy ul. Długiej w Cieplewie gm. Pruszcz Gdański
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania garażu dobudowanego do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego na działce  przy ul. Drzymały w Sopocie na usługi  ochrony zdrowia (gabinet rehabilitacyjny)
 • projekt budowlany powiększenia otworu drzwiowego w ścianie nośnej w mieszkaniu  przy  ul. Wassowskiego w Gdańsku – Wrzeszczu.
 • projekt budowlany termomodernizacji elewacji budynku mieszkalno-usługowego w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej .
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usług. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej na oddział banku.

 

2011

 

 • Zmiana sposobu użytkowania dawnej kotłowni na cele usługowe (biuro) w budynku przy ul. Batorego w Gdańsku
 • projekt budowlany budowy ogrodu zimowego do mieszkania przy ul. Brackiej w Gdańsku
 • Koncepcja do projektu budowlanego przebudowy parafialnego budynku gospodarczego na dom parafialny w Mierzeszynie gm. Trąbki Wielkie
 • Projekt budowlany zamienny budowy budynku gospodarczego z częścią mieszkalną przy ul. Radiowej 15 w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na pierogarnię w budynku usługowym przy ul. Kwiatkowskiego w Gdańsku
 • Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń usługowych (sale katechetyczne) przy budynku kościelnym na przedszkole w Gdańsku-Świbnie przy ul. Boguckiego.
 • Projekt budowlany budowy budynku przychodni stomatologicznej w Wejherowie przy ul. Bukowej
 • Projekt budowlany zamienny przebudowy istniejącego obiektu dobudowanego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Drzymały w Sopocie na usługi dot. ochrony zdrowia (gabinet rehabilitacyjny).
 • Projekt budowlany połączenia i przebudowy mieszkań w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera w Sopocie.
 • Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne i przyłączenia go do mieszkania w Sopocie przy ul. Kochanowskiego.
 • Szpital Gdynia

 

2012

 

 • Projekt budowlany przebudowy oddziału banku Raiffeisen Bank Polska S.A na parterze budynku usługowego w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej.
 • Projekt budowlany budowy domu jednorodzinnego przy ul. Niedźwiednik  w Gdańsku.
 • Projekt budowlany budowy domu jednorodzinnego przy ul. Charzykowskiej w Gdańsku.
 • Inwentaryzacja budowlana hali produkcyjnej w Gdańsku ul. Sztutowskiej
 • Projekt budowlany dostosowania lokalu usługowego na małą gastronomię (kebab) w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Pańskiej w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na małą gastronomię (kebab) w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Chrobrego w Gdańsku.
 • Projekt budowlany dobudowy komina zewnętrznego, dymowego do budynku mieszkalno-usługowego w Gdańsku przy ul. Morskiej.
 • Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, oraz rozbudowa i termomodernizacja domu jednorodzinnego przy ul. Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim.
 • Projekt budowlany powiększenia kondygnacji piwnicznej (-2) o pomieszczenie magazynowe w hotelu Amber przy ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przesunięcia otworu drzwiowego w ścianie nośnej w mieszkaniu przy ul. Kościuszki w Gdańsku.
 • Projekt budowlany dobudowy komina zewnętrznego, dymowego do budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Relaksowej.
 • Projekt budowlany zamienny rozbudowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Gdańsku przy ul. Beniowskiego.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na przychodnię stomatologiczną w Wejherowie przy ul. Sikorskiego.
 • Projekt budowlany wymiany okien i montażu rolet w wybranych budynkach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego.

 

2013

 

 • projekt koncepcyjny apartamentowca w Mikołajkach
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy domu jednorodzinnego na budynek usługowy – bistro w Gdańsku przy ul. Radarowej z wjazdem.
 • Projekt budowlany przebudowy lokali usługowych na parterze i piwnicy budynku usługowo-mieszkalnego na oddział banku Raiffeisen Bank Polska S. A. w Chojnicach przy ul. Cechowej.
 • Projekt budowlany budowy domu jednorodzinnego w Dobrzewinie przy ul. Kwiatowej.
 • Projekt budowlany domu jednorodzinnego we wsi Dobrzewino.
 • Projekt budowlany domu jednorodzinnego przy ul. Wrzosowej w Chwaszczynie.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego – zakład fryzjerski w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Jesionowej w Gdańsku.
 • projekt koncepcyjny domu dla seniora w Mikołajkach
 • Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na klubokawiarnię w budynku usługowym przy ul. Piwnej w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ul. Dworcowej.
 • Projekt budowlany rozbudowy budynku ślusarni przy ul. Wejherowskiej  w Szemudzie.
 • Projekt budowlany przebudowy oddziału banku Raiffeisen Bank Polska S.A na parterze budynku usługowego w Tczewie przy ul. J. Dąbrowskiego.
 • Projekt budowlany przebudowy oddziału banku Raiffeisen Bank Polska S.A na parterze budynku usługowo-mieszkalnego w Wejherowie przy ul. Puckiej .

 

2014

 

 • projekt budowlany przebudowy części hali przemysłowej na hurtownię materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Olsztynie przy ul. Sprzętowej.
 • Projekt budowlany powiększenia mieszkania  o powierzchnię strychową w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Chrobrego  w Gdańsku Wrzeszczu.
 • Projekt budowlany przebudowy parteru i piwnicy, oraz dobudowy schodów zewnętrznych do piwnicy w domu jednorodzinnym w zabudowie szeregowej w Gdańsku przy ul. Zbyszka z Bogdańca w celu ustanowienia samodzielności lokali mieszkalnych.
 • projekt budowlany przebudowy tarasu w budynku jednorodzinnym w Gdańsku przy ul. Zbyszka z Bogdańca.
 • Projekt budowlany do projektu zagospodarowania działki przy ul. Zachodniej w Wejherowie.
 • Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na bar szybkiej obsługi w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Warneńskiej w Gdańsku.
 • Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na salon kosmetyczny i dobudowa schodów zewnętrznych w budynku wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Podmiejskiej.
 • Inwentaryzacja budowlana do ustanowienia samodzielności lokali w budynku mieszkalnym w Gdańsku przy ul. Beniowskiego.
 • Projekt budowlany sklepu rybnego „Krewetka” w budynku handlowo-usługowym przy ul. Cieszyńskiego w Gdańsku
 • Projekt budowlany sklepu rybnego „Krewetka” w budynku handlowo-usługowym przy ul. Nieborowskiej w Gdańsku
 • Projekt budowlany sklepu rybnego „Krewetka” w budynku handlowo-usługowym przy ul. Pólnicy w Gdańsku
 • Projekt budowlany sklepu rybnego „Krewetka” w budynku handlowo-usługowym przy ul. Paderewskiego w Gdańsku
 • Projekt budowlany budowy wiaty magazynowej przy ul. Wejherowskiej  w Szemudzie.
 • koncepcja banku w Toruniu
 • Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy, oraz zmiany sposobu użytkowania budynku usługowego w Toruniu przy ul. Szerokiej 5 i ul. Podmurnej 18
 • projekt aranżacji wnętrz hurtowni walizek w budynku usługowym przy ul. Lubczykowej w Gdyni Dąbrowie.

 

2015

 

 • Projekt budowlany przebudowy części wystawienniczo-biurowej hurtowni materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej.
 • Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy hali handlowo magazynowej (hurtowni) materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdyni przy ul. Hutniczej 25a.
 • Projekt budowlany przebudowy części hali przemysłowej na hurtownię materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Olsztynie przy ul. Sprzętowej 3.
 • Projekt budowlany budowy zespołu boisk szkolnych i zagospodarowania terenu wokół budynku szkoły Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie przy ul. Gdańskiej.
 • Projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu gastronomicznego na pizzerię w budynku usługowym przy ul. Biegańskiego w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na cukiernię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Partyzantów w Gdańsku.
 • Projekt budowlany modernizacji lokalu gastronomicznego na bar szybkiej obsługi, w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dmowskiego w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. C. K. Norwida w Gdańsku.
 • Zakres robót budowlanych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie formy architektonicznej budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kętrzynie.
 • Projekt budowlany zamienny przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego przy ul. Ikara  w Gdańsku Klukowie.
 • Projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu usługowego na naleśnikarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Św. Ducha w Gdańsku.
 • Inwentaryzacja architektoniczna domu jednorodzinnego przy ul. Kraszewskiego w Pucku.
 • Projekt budowlany sklepu rybnego w budynku usługowo-handlowym przy ul. Worcella w Gdańsku.
 • Projekt budowlany przebudowy lokalu handlowo-usługowego na sklep z hurtownią, w zespole pawilonów usługowych przy ul. Startowej w Gdańsku.
 • Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny modernizacji zespołu pomieszczeń na Oddział Pediatryczny w budynku nr 2 Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Redłowie przy ul. Powstania Styczniowego.
 • Inwentaryzacja i projekt koncepcyjny modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku nr 4 Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Redłowie przy ul. Powstania Styczniowego.
 • Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na małą gastronomię – bar, w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • Projekt budowlany remontu elewacji i częściowej termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Wejherowie.
 • Projekt budowlany przebudowy budynku biurowego nr 5 przy ul. Wałowej 19 w Gdańsku.
 • Projekt budowlany budynku biurowego nr 6 przy ul. Wałowej 19 w Gdańsku.

 

2016

 

 • projekt koncepcyjny przebudowy lokalu usługowego i hali magazynowej na hurtownię materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdyni przy ul. Hutniczej.
 • projekt koncepcyjny przebudowy części hali przemysłowej na hurtownię materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Olsztynie przy ul. Sprzętowej.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego celem podziału na dwa samodzielne lokale użytkowe w budynku biurowo-usługowym przy ul. C. K. Norwida w Gdańsku
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu handlowo-usługowego na cukiernię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Piwnej w Gdańsku.
 • projekt technologiczny modernizacji sklepu spożywczego na sklep piekarniczy w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Do Studzienki w Gdańsku Wrzeszczu
 • projekt budowlany budowy domu opieki na działce przy ul. Radarowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Władysławskiego w Gdyni.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Głuszca w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Niebieskiej w Karczemkach  gm. Szemud.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na gabinety medycyny estetycznej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Stara Stocznia w Gdańsku
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na lodziarnio – kawiarnię w budynku usługowym przy ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu handlowo-usługowego na lodziarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na lodziarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Podwale Staromiejskie w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy mieszkania i połączenia z pomieszczeniem gospodarczym (piwnicznym) wewnętrzną klatką schodową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy myjni ręcznej w Centrum Handlowym „MORENA” przy ul. Szuberta w Gdańsku.
 • projekt technologiczny modernizacji lokalu gastronomicznego na palarnię kawy, w pawilonie handl. przy ul. Czerwony Dwór w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej M. Zaruskiego w Pucku przy ul. Przebendowskiego.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na bar w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • projekt koncepcyjny dobudowy dźwigu osobowego w budynku apartamentowym przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie.
 • projekt budowlany zamienny przebudowy lokalu handlowo-usługowego na sklep z hurtownią, w zespole pawilonów usługowych przy ul. Startowej 30a w Gdańsku.
 • projekt budowlany tarasu przydomowego z pomieszczeniem gospodarczym przy ul. Daglezjowej w Pruszczu Gdańskim.

 

2017

 

 • projekt budowlany zamienny budowy domu opieki przy ul. Radarowej w Gdańsku.
 • projekt aranżacji pomieszczenia rozdzielni kelnerskiej w restauracji hotelowej w hotelu Orle w Gdańsku – Sobieszewie.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lodziarnię w budynku handlowo-usługowym przy ul. Starowiejskiej w Rumi.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy budynku usługowego na mieszkalny w Orlu przy ul. Szkolnej gm Wejherowo
 • projekt budowlany technologiczny przebudowy lokalu gastronomicznego na pizzerię wegańską, w budynku mieszkalno-usługowym przy w Gdańsku przy ul. Jesionowej.
 • projekt koncepcyjny przebudowy mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Łąkowej.
 • projekt budowlany przebudowy pomieszczeń usługowych w budynku usługowym w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej na oddział banku Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • projekt budowlany zamienny rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego i dobudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku przy ul. Jacka Soplicy.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na bar peruwiański w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Świętojańskiej w Gdyni.
 • projekt budowlany budowy budynku usługowo-magazynowego – warsztat samochodowy przy ul. Osowski Zakątek w Gdańsku
 • projekt rozbiórki budynku i wiaty – magazynów felg stalowych przy ul. Osowski Zakątek w Gdańsku
 • projekt budowlany budowy budynku usługowego z lokalami mieszkalnymi na wynajem przy ul. Słowackiego w Gdańsku
 • projekt rozbiórki budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego przy ul. Słowackiego w Gdańsku.

 

 • projekt budowlany przebudowy dwóch lokali usługowych na przedszkole w budynku mieszkalno-usługowym w Gdyni przy ul. St. Filipkowskiego. 
 • projekt koncepcyjny przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją usługową przy ul. Drzymały w Sopocie
 • projekt budowlany budowy budynku usługowego (warsztat samochodowy) z częścią mieszkalną przy ul. Goplańskiej w Gdańsku
 • projekt budowlany rozbudowy istniejącego budynku apartamentowego w zakresie dobudowy dźwigu osobowego przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie.
 • projekt budowlany technologiczny stołówki hotelowej z zapleczem kuchennym w budynku hotelowo-usługowym przy ul. Banińskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy klatki schodowej i montażu systemu kontroli dostępu wraz z nową stolarką drzwiową w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń na parterze i piwnicy na pomieszczenia biurowe i sanitarne w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zamienny domu jednorodzinnego przy ul. Wrzosowej w Chwaszczynie.
 • projekt budowlany technologiczny przebudowy i powiększenia zakładu produkcji cateringowej w budynku handlowo-usługowym przy ul. Norblina w Gdańsku.
 • inwentaryzacja stanu istniejącego lokalu usługowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piotrkowskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku Osowie przy ul. Daru Pomorza.

 

2018

 

 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na lokal gastronomiczny- bar wietnamski w budynku usługowo-handlowym w zabudowie szeregowej przy ul. Portowców w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku gospodarczego przy ul. Metalowców w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na bar z pankejkami w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Garncarskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Antoniukowskiej w Białymstoku.
 • projekt budowlany zamienny budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdyni przy ul. Marsa.
 • projekt budowlany przebudowy i nadbudowy budynku usługowego (warsztat samochodowy) w Sopocie przy Al. Niepodległości.
 • projekt budowlany przebudowy mieszkania nr 4 i instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Aldony.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego na bar wegański w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lodziarnię w budynku handlowo-usługowym przy ul. Starowiejskiej w Rumi.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na lokal gastronomiczny z hamburgerami w budynku usługowo-handlowym przy ul. Rycerza Blizbora w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy domu mieszkalnego, jednorodzinnego przy ul. Wieckiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń biurowych na parterze i II piętrze (wykucie otworów drzwiowych) w budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Okopowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany rozbudowy hali magazynowej przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu biurowego na lokal gastronomiczny – pub (klub gier) w budynku biurowym przy ul. Okopowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zamienny przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku Osowie przy ul. Daru Pomorza .
 • inwentaryzacja budowlana do ustanowienia samodzielności lokalu restauracji w budynku hotelowym” A” przy ul. Słowackiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na gastronomiczny – lodziarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kaletniczej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na gastronomiczny – lodziarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Strzelców w Gdyni.
 • projekt budowlany budowy obiektów magazynowych z gotowych kontenerów przy ul. Osowski Zakątek w Gdańsku na działce.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej przy ul. Modrej w Gdańsku.
 • projekt budowlany technologiczny modernizacji i remontu stołówki zakładowej w budynku Elektrociepłowni Gdańskiej przy ul. Wiślnej w Gdańsku.
 • projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu gastronomicznego na pączkarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. T. Kościuszki w Malborku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalno-usługowym wielorodzinnym przy ul. Brzozowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Antygony w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku biurowego z kontenerów biurowych przy ul. Goplańskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego, jednorodzinnego i trzech zbiorników na wody opadowe w Skrzeszewie gm. Żukowo.
 • projekt budowlany budowy budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na gastronomiczny – pączkarnię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Długiej w Kościerzynie.
 • projekt rozbiórki części budynku Szkoły Podstawowej im. M. Zaruskiego w Pucku przy ul. Przebendowskiego.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Pogodnych Poranków w Lublewie Gdańskim.                         
 • projekt budowlany zamienny przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku Sobieszewie przy ul. Astrowej.
 • inwentaryzacja budowlana do ustanowienia samodzielności lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Prometeusza.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na gabinety podologiczne w budynku usługowo-handlowym w zabudowie szeregowej przy ul. Portowców w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego dwupoziomowego w celu wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • projekt budowlany zamienny budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i budynku gospodarczego przy ul. Wiejskiej w Redzie.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego (gastronomicznego) na lodziarnię w budynku handlowo-usługowym przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni.

            

 

 

 

2019

 

 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania poddasza i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku Osowie przy ul. Owczarnia.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie projektu typowego w Złej Wsi, gm. Trąbki Wielkie.
 • inwentaryzacja budowlana kondygnacji piwnicy i poddasza w budynku mieszkalnym dwurodzinnym w Gdańsku przy ul. Podleśnej  
 • projekt budowlany koncepcyjny przebudowy lokalu mieszkalnego w celu wyodrębnienia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Sopocie przy ul. Reymonta.
 • inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Gdańsku przy ul. Szklana Huta.
 • projekt budowlany budowy dwóch hal namiotowych do celów magazynowych materiałów instalacyjnych firmy BIMs PLUS w Gdańsku przy ul. Przywidzkiej.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu usługowego na specjalistyczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w budynku usługowym przy ul. Czarnieckiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany technologiczny modernizacji lokalu gastronomicznego – dania z voka w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Łąkowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowego na gastronomiczny – bar kawowy w budynku mieszkalno-usługowym przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na restaurację w budynku hotelowo-usługowym przy ul. Słowackiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na lodziarnię w budynku mieszkalno-usługowym
 • przy ul. Flisykowskiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na gastronomiczny – pizzerię w budynku handlowo-usługowym przy Gen. Augusta Emila Fieldorfa w Gdańsku.
 • projekt budowlany technologiczny przebudowy lokalu usługowego na pierogarnię w budynku usługowym przy ul. Mickiewicza w Malborku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na lokal gastronomiczny – lodziarnię w budynku usługowo-mieszkalnym przy Al. Jana Pawła II w Redzie.
 • projekt budowlany technologiczny zakładu produkcji lodów w budynku handlowo-usługowym przy ul. Starowiejskiej w Rumi.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu gastronomicznego – lodziarni w budynku handlowo-usługowym przy ul. Starowiejskiej w Rumi.
 • projekt budowlany tymczasowego pawilonu gastronomicznego ze sprzedażą lodów i gofrów przy ul. Morskiej w Rewie, gm. Kosakowo.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu handlowego na klub dziecięcy w budynku handlowo-usługowym przy ul. Nieborowskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na restaurację w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Cedrowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego-pralni na lokal gastronomiczny-lodziarnię w budynku handlowo-usługowym przy ul. Gałczyńskiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na cukiernię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Królewskie Wzgórze w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku biurowego na podstawie projektu typowego przy ul. Inżynierskiej w Gdyni.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego przy ul. Boguckiego w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu handlowego na dodatkowy oddział sąsiadującego z lokalem przedszkola w budynku mieszkalno-usługowym w Gdyni Wiczlinie przy ul. St. Filipkowskiego.
 • projekt budowlany technologiczny przebudowy lokalu usługowego na cukiernię w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kasztanowej w Borkowie Łostowickim
 • projekt budowlany technologiczny przebudowy lokalu usługowego na sklep spożywczo-warzywny w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Kasztanowej w Borkowie Łostowickim.
 • projekt budowlany odbudowy budynku mieszkalnego, dwurodzinnego w Gdańsku przy ul. Biwakowej.
 • projekt budowlany budowy budynku gospodarczego na potrzeby gospodarki leśnej, Lipowo Kurkowskie, gm. Olsztynek
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na gastronomiczny – pizzerię w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu mieszkalnego na salon masażu w budynku wielorodzinnym przy ul. Czopowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany przebudowy lokalu handlowo-usługowego w budynku mieszkalno-usługowym przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.                            
 • projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego dwupoziomowego w celu wydzielenia dwóch odrębnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Wajdeloty w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy pomieszczeń biurowych na sale dydaktyczne na III i IV piętrze w budynku biurowym przy Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zamienny budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej przy ul. Cytrowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie projektu typowego w Trąbkach Małych,
 • inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Konrada Wallenroda.
 • projekt budowlany przebudowy dwóch sąsiadujących ze sobą lokali mieszkalnych nr 1 i 2 w jeden, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zakopiańskiej  w Gdańsku.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szafranowej w Gdańsku.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania i przebudowy lokalu usługowego na gastronomiczny – restaurację w budynku Centrum Handlowego Forum Gdańsk przy ul. Targ Sienny w Gdańsku,
 • projekt budowlany zamienny rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie przy ul. Lotniczej.
 • projekt budowlany nadbudowy i przebudowy budynku usługowego, w zespole pawilonów usługowych przy ul. Startowej w Gdańsku
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie projektu typowego w Stanisławiu.
 • projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowego na lokal gastronomiczny – bar w budynku handlowo-usługowym przy Braterstwa Narodów w Kwidzyniu.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gdańsku przy ul. Tuchomskiej.
 • projekt budowlany budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz szczelnego zbiornika na ścieki na podstawie projektu typowego w Przyjaźni, gm. Żukowo.